U blizini

Nacionalni park Kornati

U središnjem dijelu hrvatskog Jadrana, u Šibenskom arhipelagu nalazi se Nacionalni Park Kornati. Kornati su po mnogočemu posebna skupina od oko 80-tak otoka. Kornati su smješteni nedaleko od otoka Murtera i životno su usko povezan s njegovim stanovnicima.Otoci nacionalnog parka nisu naseljeni, a izvora pitke vode na njima nema. Na otocima je moguće posjetiti brojne restorane, te marinu ‘Piškera’ smještenu unutar granica Nacionalnog parka.

Nacionalni Park Kornati zauzima oko 220 km2 površine i približno 238 km obalne crte. Kopneni dio NP ‘Kornati’ čini četvrtinu površine dok ostale tri četvrtine čini morski ekosustav. Kako se otok Murter i sam NP ‘Kornati’ nalaze u neposrednoj blizini Vodica, te se odavde organiziraju razna putovanja na isti uključili smo ga u ponudi web stranice, kako bi vam predočili sve dostupne ljepote i prednosti smještaja u Vodicama.


Nacionalni park Krka

Nacionalni park Krka je poznat po velikom broju jezera i slapova. Ime je dobio po rijeci Krki koja je dio parka. Lociran je u središnjoj dalmaciji u blizini starog gradića Skradina odnosno svega nekoliko kilometara sjeveroistočno od Šibenika.

Nacionalni Park Krka se prostire na 142 kvadratna kilometra, od kojih 25,6 kvadratnih kilometara čini vodena površina. Rijeka Krka danas ima sedam sedrenih slapova i njezine ljepote predstavljaju prirodni krški fenomen. Dužina slatkovodnog vodotoka je 49 km, a boćatog 23,5 km.

Posjeti ‘Krki’ mogući su cijele godine ali preporučujemo posjete u proljeće i ljeti jer je tada u punom sjaju. Najposjećeniji dio je Skradinski Buk, koji je ujedino i najveće sedreno slapište Europe.